4598Delta-Fly Pharma

Print Friendly, PDF & Email

創薬ベンチャー。既存の抗がん物質を組み合わせて安全性と有効性を高めた抗がん剤を開発

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日決算期種別連個実予売 上 高営業利益経常利益当期利益配当1Q2Q3Q
2018/10/122018/061Q▲105▲104▲1050000
2019/02/062018/092Q非開示   0000
2018/11/142018/092Q▲237▲277▲2780000
2019/02/142018/123Q▲424▲501▲5030000
2019/02/062019/03年度200▲682▲739▲7410000
2019/03/262019/03年度▲577▲654▲6570000
2019/05/152019/03年度▲592▲671▲6730000
2019/08/142019/061Q▲216▲218▲2190000
2019/05/152019/092Q非開示0000
2019/11/142019/092Q▲725▲729▲7310000
2019/05/152020/03年度▲1,066▲1,066▲1,0690000

2017/7に株式併合(5→1)

デルタフライ